Foreninger bag

Disse foreninger har aktiviteter i Skrave Foreningshus:
  • Skrave Ungdoms- og Idrætsforening: gymnastik, ungdomsklub, mødelokaler, legerum samt hele udeområdet med fodbold samt legeplads og Naturmotorik. 
  • Skrave Hjemstavnsforening: arkiv, boks, mødelokale etc
  • Skrave Fitness: træningsfaciliteter,
  • Skrave Lokalråd: samlingslokale til fælles brug, socialt samvær efter træning samt foreningsmøder

Foreningslivet i Skrave har i forbindelse med etablering og brug af foreningshuset påtaget sig/fået pålagt en række direkte udgifter: 

- årligt legepladsinspektion af godkendt inspektør, ca. 2000 kr. 
- omfattende investeringer i nye hylder, reoler og opbevaringskasser i zonerne
- indkøb af nøgleboks til sikker opbevaring af nøgle
- etablering af forsikringer - ansvar og lovpligtig arbejdsskadeforsikring.