Sponsorer

Rigtig mange personer og virksomheder i og omkring Skrave har givet bidrag til etableringen af Skrave Foreningshus:

Rostgaard Maskinstation: sponsorat på snerydning:
Nordea: Låsesystem Fitness
Skrave Lokalråd: Låsesystem Fitness
Vejen Kommune, Folkeoplysningsudvalget: tilskud til serielt forbundne røgalarmer
Skrave Lokalråd: ansvars- og arbejdsskadesforsikring for foreningshuset og udenomsarealerne
Ellinor Christensen: salt til vinterbrug
Opvasketabs til Samværelset: Finn, Ellinor
Tine: Syning af Gardiner til Samværelset
El-arbejde og køleskab ved etablering af af te-køkken m,v. til hjemstavnslokalet: ElGarder, Sdr. Hygum
Maling til flagstang: Folkeoplysningsudvalget
Mast til reparation af net bag fodbold mål: HC Nielsen
Sponsortilskud til etablering af røgalarmer: IT-el, Vejen
Opsætning af kabler til røgalarmer: Renè Lelmkuhl og Arne Hansen
Tilskud til røgalarmer: Skodborg-fonden af 1972 - Danske Bank.


Foreningernes egne bidrag
Foreningerne i Skrave har også investeret i de forskellige zoner i Skrave Foreningshus:

Hjemstavn: etablering af nyt tekøkken
Gymnastik, Skrave UIF: investering i opbevaringskasser og hylder til redskaber, vinduespudser
Ungdomszonen: Inventar, udsmykning, udstyr,
SamVærelset: duge, gardiner, vinduespudsning,
Skrave Fitness: låsesystem, lysfølere.