Kontakt

Kontakt

Ønsker du at bruge foreningshusets faciliteter i forbindelse med aktivitet i og for Skrave, så henvend dig dirkete til pågældende zoneansvarlige.


Ønsker du kontakt til brugerrådet f. eks. angående presseomtale, så kontakt Frank Buur fra Skrave Lokalråd, på telefon 29212177.


Er du fra et landdistrikt og står med en nedlagt skole, som I som foreningsliv skal overtage og gerne vil høre om vores erfaringer og om hvordan huset fungerer i drift, så kan du tage fat i Frank  Buur fra Skrave Lokalråd på mobil 29212177. Du kan få noget at vide om organisering, koordinering i etableringsfasen, drøftelser med kommunen, foreningernes overvejelser, nye funktioner i gamle rammer, forsikring, principper for brug (brugeropdragelse)driftsaftale, benyttelsesaftale (driftaftale med kommunen), økonomi, fælder og faldgruber, udfordringer for mindsets etc.