Brugerråd

Skrave Foreningshus drives i hverdagen af de enkelte zoner og deres aktiviteter.

Skrave Lokalråd er i dagligdagen bindeled til Vejen Kommune. 

Et par gange om året drøfter Lokalrådet fælles forhold i forbindelse med foreningshuset med de zoneansvarlige, dvs. i Brugerrådet. 

Brugerrådet består af de zoneansvarlige, som foreningerne til enhver tid har udpeget. 

Ændringer i hvem, der har zoneansvar meddeles Skrave Lokalråd, som sørger for ændringer på opslag, hjemmeside og brugerhåndbog.