Historie

Skrave Foreninghus er etableret af foreningerne i Skrave i fællesskab og med Skrave Lokalråd som tovholder og bindeled til Vejen Kommune. Etableringen fandt sted over perioden 2011 til 2013.

Klassisk landsbyskole bygning fra begyndelsen af 1950'erne
Foreningshuset er udnyttelse af en tidligere skole, der blev bygget i 1954/55 og var i brug som almindelig folkeskole frem til 2004. Herefter rummede bygningerne kommunens specialklasser. Ved en skolestrukturreform i 2011 blev disse elever flyttet til Skodborg og bygningerne i Skrave stod derefter tomme.

I tæt samarbejde med Vejen Kommune har foreningslivet i Skrave fundet en model for et samarbejde, der medfører bevarelse af bygningerne som ramme om fælles aktiviteter på tværs af interesser, og en model for økonomi, som foreningerne kan leve med. Den korte udlægning er, at vi har taget hænderne op af lommen. Vi lokale borgere og foreninger gør rent efter os selv, og passer bygningen og omgivelser i dagligdagen, og er det "lokale øje". Og så har vi ellers kommunen i ryggen til det grove, bygningsskallen, energiudgifter, vedligehold og græsslåning på boldbanen  etc.

Ambitionen har været

  • I fællesskab at ”bygge” et foreningshus, som ramme om et livligt, aktivt og fælles sted på tværs af foreningsinteresser og generationer. 
  • At sikre de fysiske rammer for et hus, der kan rumme foreningslivet og skabe øget fællesskab - uden at "tage pusten af foreningslivet" på grund af "surt arbejde" eller være et bundløst hul i foreningernes økonomi. 
  • At skabe et fælles sted, et foreningshus, der kan danne ramme om yderligere tiltag inden for forbedring af folkesundheden på landet og sammenholdet i et lokalsamfund. 
  • At vi som lokalsamfund selv er med til at definere "pasningsniveauet" i det der så fint hedder det fysiske miljø omkring os. 
  • At skabe en ramme om social træning, og dermed understøtte en sund træningskultur (og vane) hos områdets indbyggere.