DGI Udspil artikel om foreningshus i lukket skole

http://www.e-pages.dk/dgi/824/32