Foreninger bag

Disse foreninger har aktiviteter i Skrave Foreningshus:
  • Skrave Ungdoms- og Idrætsforening: gymnastik, ungdomsklub, mødelokaler, legerum samt hele udeområdet med fodbold samt legeplads og Naturmotorik. 
  • Skrave Hjemstavnsforening: arkiv, boks, mødelokale etc
  • Skrave Fitness: træningsfaciliteter,
  • Skrave Lokalråd: samlingslokale til fælles brug, socialt samvær efter træning samt foreningsmøder

Foreningslivet i Skrave har i forbindelse med etablering og brug af foreningshuset påtaget sig/fået pålagt en række direkte udgifter: 

- årligt legepladsinspektion af godkendt inspektør, ca. 2000 kr. 
- omfattende investeringer i nye hylder, reoler og opbevaringskasser i zonerne
- indkøb af nøgleboks til sikker opbevaring af nøgle
- etablering af forsikringer - ansvar og lovpligtig arbejdsskadeforsikring.Ankomstareal

Efter nedrivning af to mindre bygninger er der et ledigt areal foran bygningerne. Samtidig ændrer bygningernes brug fra skole til foreningshus, hvilket stiller nye krav til udenomsarealerne og deres benyttelse og pasning. Vi ønsker et imødekommende ankomstareal, der tilskønner til god adfærd.

Arealerne efter børnehave bygning ønsker vi skal bruges til parkeringsplads som vist på denne tegning:


En arbejdsgruppe under Skrave Lokalråd står for projektets realisering.

Status:
- der er lagt asfalt i bue rundt mod garagerne i forbindelse med seperatklolarkeringen ult 2012
- der er ansøgt om tilskud til udvalgte elementer i den lille forskønnelsespulje ved kommunen, marts 2013, og der er bevilliget et beløb.
- projektet er tilpasset og  økonomiberegnet som grundlag for drøftelser med kommunen om praktik, marts 2013
- er er lavet oval beplantning med standertræer og hæk omkring siddeområde ud for hjemstavns gavl.
- der er plantet nyt lindetræ til erstatning for det gamle, som væltede i et blæsevejr.
- der er lavet ny belægning under rækværk ud mod vejen


Med venlig hilsen

Lokalrådet.