Ankomstareal

Efter nedrivning af to mindre bygninger er der et ledigt areal foran bygningerne. Samtidig ændrer bygningernes brug fra skole til foreningshus, hvilket stiller nye krav til udenomsarealerne og deres benyttelse og pasning. Vi ønsker et imødekommende ankomstareal, der tilskønner til god adfærd.

Arealerne efter børnehave bygning ønsker vi skal bruges til parkeringsplads som vist på denne tegning:


En arbejdsgruppe under Skrave Lokalråd står for projektets realisering.

Status:
- der er lagt asfalt i bue rundt mod garagerne i forbindelse med seperatklolarkeringen ult 2012
- der er ansøgt om tilskud til udvalgte elementer i den lille forskønnelsespulje ved kommunen, marts 2013, og der er bevilliget et beløb.
- projektet er tilpasset og  økonomiberegnet som grundlag for drøftelser med kommunen om praktik, marts 2013
- er er lavet oval beplantning med standertræer og hæk omkring siddeområde ud for hjemstavns gavl.
- der er plantet nyt lindetræ til erstatning for det gamle, som væltede i et blæsevejr.
- der er lavet ny belægning under rækværk ud mod vejen


Med venlig hilsen

Lokalrådet.