Status 2015

Her midt i 2015 har Skrave Foreningshus været i drift i et par år. Både foreninger og brugere er glade for huset og dets rammer, og der er et stigende antal aktiviteter. De økonomiske rammer har desuden vist sig at holde.

En gruppe borgere har startet Krolfaktiviteter på udensområdet i sommersæsonen, og den lokale Nørkleklub mødes hveranden tirsdag om vinteren i SamVærelset. Dette lokale bruges også til Onsdagskaglen (navnet siger alt). Gymnastiksalen bruges nu ikke kun i vinterhalvåret, for der er 2 voksenhold om ugen frem til sommerferien.

På udeområdet er Naturmotorikken blevet færdigbygget, og der er færdiggjort græsarealer og beplantning, så det passer til foreningslivet i stedet for et skoleliv.