Zoner og bookning

Skrave Foreningshus er opdelt i zoner, hvor forskellige aktiviteter hører til. Hver zone har en zoneansvarlig, som står for pasningen af egen zone. Alle aktiviteter hører til en forening i Skrave.


Oversigt over zoner i Skrave Foreningshus pr. maj 2014:




Oversigt over aktuelle zoneansvarlige pr. 1.5. 2015:

  • Fitness: Cecille Boisen mobil 20 33 18 67 
  • Hjemstavn: Solvejg Holm, mobil 4016 0806
  • Skrave UIF Bestyrelse: Elsebeth Gamborg, mobil 4144 7166 
  • Gymnastik: Ellinor Christensen mobil 6134 9341 
  • Udeområde/opbevaring: Elsebeth Gamborg mobil 4144 7166 
  • Foreningslokalet SamVærelset/trappe: Poul Erik Osmundsen, 2323 7076
  • Ungdomszone: Britta Mølgaard, mobil 6151 8880 
  • Kælderzone: Britta Mølgaard, mobil 6151 8880
  • Legezone: vacant

Ønsker du som forening i Skrave at booke lokaler til aktivitet eller arrangement, så kontakter du den relevante zoneansvarlige på ovenstående numre. Skal du bruge flere lokaler, f. eks. gym sal OG SamVærelset, så skal du kontakte begge zone-ansvarlige.Når du booker lokale aftaler du også hvordan der bliver lukket op for jer.

Har du som bruger af huset brug for projektor og lærred, så kan Karsten P kontaktes på vite (snabel a) vite.dk, da den fælles arrangementsgruppe har investeret i lærred og projektor. Der findes desuden lærred i gymsalen, og et mindre lærred kan lånes hos Poul Erik.(23237076)

Shelter ved Naturmotorikken
Er I en større gruppe, der ønsker at booke shelteret/bålhytten bag foreningshuet, så skal I kontakte Dorthe Holm via mobil 6176 1307

Fremleje - det må vi ikke
Er du fra en forening eller aktivitet, der ikke har tilhør til Skrave, og ønsker at låne eller leje lokaler - så skal du ikke ringe til nogen som helst. Vi må ganske enkelt ikke fremleje eller udlåne lokalerne.

Private aktiviteter
Skrave Foreningshus må ikke anvendes til private aktiviteter og sammenkomster. Tvivlstilfælde kan afklares med lokalrådet