artikel til skrave avisen

Artikel til Skrave avisen om lokaleudfordringen på skrave skole
Nye tider på Skrave Skole
Undervisningsaktiviteterne er stoppet, kommunen vil rive bygninger ned, men Skraves foreningsliv har forenet sig og arbejder for udvikling.

Baggrund
I gennem de seneste år har kommunens A-klasse holdt til på Skrave Skole. A-klassen er for børn, der har både fagligt og socialt har vanskeligt ved at finde sig til rette i en normal klasse. A-klassen er en del af Skodborg Skole, og da Skodborg her efter sommerferien ikke længere skal huse 7.-9.klasse, så har de fået ledige lokaler, og trækker A-klassen tilbage. Det betyder så, at der ikke længere finder skoleaktiviteter sted på Skrave Skole.

Forvaltnings-skift
Det har så den konsekvens, at skolebygningerne i Skrave flyttes FRA skoleområdet TIL kulturområdet – men i praksis ”passes af” Bygningsforvaltningen. JA, og hvad så, vil mange sikkert tænke. Der er bare lige den hage, at kulturområdet IKKE har penge til bygningsdrift, og kommunen har ikke lyst til at have tomme bygninger stående og forfalde. Og det har vi jo heller ikke lyst til at se på – her. Det kommunen, der ejer bygningerne og derfor bestemmer, hvad der skal ske med dem. Nogle har foreslået salg til andet formål – men derved ville foreningslivet miste de lokale rammer – og kommunen ville miste herredømmet over, hvad stedet bliver brugt til. Samtidig er der masser af småskoler til salg, så det marked er nærmest ikke-eksisterende. Derfor er nedrivnings-/tilpasningsvejen valgt.

Nedrivning
Kommunen er kommet med to forslag til nedrivning. Du kan se dem her:

skal indsætees - uploades 

skraveskole 2.pngskraveskole 1.png
I begge forslag bevares gymnastiksalen, og hjemstavnsforeningen skal finde nye lokaler. Både den gamle biblioteksbygning og Blommen er forholdsvis slidte, mens klasseværelsesfløjen er i god stand. Forslaget med nedrivning af de små bygninger, er forholdsvist billigt i nedrivningsomkostninger, men dyrere i drift – bla. fordi flere kvadratmetre skal varmes op. Forslaget med nedrivning af klassefløjen er forholdsvist dyrt, fordi der skal konstrueres ny gavl og flytning af varmeanlæg, men forholdsvist billigt i drift. De penge kommunen har fået til nedrivning af bygninger i landområder, skal bruges til nedrivningen på Skrave Skole og det skal ske i år.

Foreningslivet påvirkes
Kommunen har meldt ud, at vores foreningsliv skal fortsætte ufortrødent uanset drøftelsen om nedrivning, og at vores igangværende aktiviteter skal kunne rummes af lokalerne fremover.
Det betyder, at hjemstavnsforeningen lige nu selv skal håndtere nogle praktiske ting omkring deres lokaler. Og det har de styr på. Aktiviteterne i Blommen påvirkes ikke, idet der allerede er etableret velfungerende rengøringsordning.
Omkring gymnastiksalen så pågår der her i august måned og frem til september en større rengøring og nyindretning. Sidste sæson var omkring 50 forskellige voksne aktive en eller flere gange i salen. Hertil kommer alle børneholdene.
Gymnastikudvalget arbejder på at gøre det lækkert at være aktiv i salen, lettere at være instruktør og mere praktisk at gøre rent (for vi skal selv passe lokalerne. Det er der godt nok ikke nogen, der har sagt, men der kommer altså ikke andre og gør det. Så vil vi ha’ noget, der fungerer i hverdagen, så skal vi selv svinge gulvmoppen).

Vi arbejder for
Foreningerne i Skrave har dannet en lille koordinationsgruppe, der sammen med lokalrådet samarbejder med kommunen i denne sag. Udover igangværende aktiviteter så skal skolens område også rumme Naturmotorikken, og vi arbejder på at Skrave Fitness, der har pengene til maskinerne, men ikke til lokalerne, kan rykke ind i klasseværelsesfløjen. Vi har et ret præcist overblik over den nuværende anvendelse af lokaler. Vi har en plan for, hvordan vi kan udnytte lokalerne i klassefløjen, men vi har endnu ikke fået mulighed for at dykke ned i økonomien. Muligheden for at etablere et velfungerende kraftcenter for bevægelse og foreninger i Skrave vil vi ikke lade gå forbi os.

Status
Desværre kan vi lige nu (15.august) ikke sige noget om, hvor denne sag lander. På et byrådsmøde ult. juni blev det besluttet, at foreningerne skulle høres via lokalrådet, men dette høringsspørgsmål har vi endnu ikke set.

Ikke friskole
Lokalrådet har over sommeren fået en henvendelse fra nogle, som i samarbejde med lokalsamfundet ville etablere en friskole i Skrave. Lokalrådet har efterfølgende været i kontakt med ca. 20 børnefamilier i Skrave for at undersøge, om der var lokal opbakning – elever, frivilligt arbejde og penge – til en sådan friskole. Undersøgelsen viste, at der ikke var interesse, så der bliver ikke etableret friskole.

Følg med
Hold dig opdateret ved at følge med på Skraves hjemmeside: www.skrave.dk.